Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej

Barbara Miśkiewicz Justyna Tuszyńska Notariusze S.C.

 • Kancelaria mieści się w centrum Krakowa przy ulicy Pawiej 18A i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00,
 • przy czym istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w innym terminie, również w soboty.
 • Doświadczenie i kompetencje notariuszy oraz pracowników Kancelarii dają gwarancję, że czynności notarialne dokonywane są z należytą starannością
 • oraz dbałością o zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne.
 • Czytaj więcej
  ZESPÓŁ KANCELARII
  Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, przy czym na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również opłaty sądowe i podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT), które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu i urzędowi skarbowemu.
  OPŁATY NOTARIALNE
  Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, przy czym na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również opłaty sądowe i podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT), które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu i urzędowi skarbowemu.
  Czytaj więcej
  Kontakt do Kancelarii