Notariusz Barbara Miśkiewicz i notariusz Justyna Tuszyńska - Absolwentki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z krakowskim notariatem związane od 2006 roku, kiedy to rozpoczęły aplikację notarialną w Krakowskiej Izbie Notarialnej. Kolejno w 2009 roku złożyły egzamin notarialny, a po odbyciu 2-letniej asesury uzyskały powołanie na stanowisko notariusza. Od września 2018 roku prowadzą wspólnie Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej.

Zastępca notarialny Małgorzata Bernaś – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego. Z notariatem związana od 2016 roku kiedy rozpoczęła aplikację notarialną w Krakowskiej Izbie Notarialnej oraz pracę w Kancelarii Notarialnej Barbary Miśkiewicz. W roku 2020 złożyła egzamin notarialny. W kręgu jej zainteresowań leży w szczególności prawo rzeczowe i prawo spółek kapitałowych.

W skład zespołu Kancelarii wchodzą również: absolwentka prawa Katarzyna Lach, aplikanci notarialni Dominika Kania i Marzena Gradowska oraz student prawa Kamil Gos.

Notariusze wraz z wykwalifikowanymi pracownikami zapewniają profesjonalną obsługę prawną, kierując się przy dokonywaniu czynności notarialnych przede wszystkim przestrzeganiem przepisów prawa, zasadami współżycia społecznego i bezstronnością. Dzięki przygotowaniu merytorycznemu, doświadczeniu zawodowemu oraz zaangażowaniu członków zespołu, obsługa prawna świadczona w Kancelarii jest rzetelna i fachowa, czynności notarialne są dokonywane sprawnie i starannie.