• ul. Pawia 18a 31-154 Kraków; tel.kom.: 795578011; 889120169; tel./fax: 123415615; 124431351; e-mail: biuro@notariusz-krakow.eu
  • Na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Oznacza to, że notariusz pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego oba te podatki należne w związku z dokonaniem czynności notarialnej. Zasady obliczania i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn określone są w powołanych ustawach, których aktualny tekst zamieszczamy poniżej.

    1. PCC

    2. SID